Ergonomi
  Ergonomi kommer från grekiskan där ergos står för arbete och nomos står för lag. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som berör människans arbete.

Med tvärvetenskap menas att det är flera olika vetenskapliga ämnen som intergrerat behandlar kunskapen om människans behov och förutsättningar i samspelet mellan teknik och miljö.
     
  Belastningsergonomi
  Som massör jobbar man främst med belastningsergonomi. Belastningsergonomi omfattar både biomekanik från anatomin och ortopedi från medicinen.

Den psykosociala arbetsmiljön är dock starkt förknippad med belastningsergonomin. Till den psykosociala arbetsmiljön ingår områden som stress och arbetsorganisation.
  Det finns flera orsaker som kan leda till besvär med rörelseapparaten varav följande är påverkningsbara:

- Arbetsställningar
- Arbetsteknik
- Arbetsorganisation

Det är tyvärr inte bara påverkningsbara faktorer som inverkar på uppkomsten av belastningsskador utan även:

- Kön
- Ålder
- Etnisk tillhörighet
   
  Arbetsställningar
  - Att kunna arbeta med lederna omkring medelläget och rörelsebana
- Att kunna variera den muskulära belastningen
- Att undvika sneda arbetsställningar
- Att kunna röra sig fritt
- Att kunna variera arbetshöjd
     
  Arbetsteknik
  Det är viktigt ur belastningsergonomisk synvinkel att vid arbetsteknik använder olika leder och muskler. Variation är den viktigaste förebyggande insatsen mot belastningsskador.

Variation med sittande, stående och gående arbete är mest lämpligt. Kräver arbetet tunga lyft ska hjälpmedel användas. Om hjälpmedel saknas tänk på att bördan ska lyftas så nära kroppen spm möjligt för att undvika vridna arbetställningar.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 


 
Huvudvärk eller muskelvärk?
Boka en massagebehandling istället för att ta en värktablett, både effektivare och bättre för kropp och själ.
 
Musarm eller tennisarmbåge?
Musarm är ett samlingsnamn för värk ochstelhet i arm, nacke, axlar,rygg, handledoch fingrar. Besvären beror bland annatpå monotona rörelser då musklerna
ansträngs ensidigt under en lång tid.
Tennisarmbåge är en inflammation i
muskelfästen på armbågens utsida.
Musklerna är de som sträcker fingrar och
böjer handleden bakåt och orsakas av
mindre bristningar i bindväven som fäster
musklerna vid överarmsbenet.


© 2012 Incora Massage, All Rights Reserved Prästbergavägen 101 234 35 Lomma 0733-62 86 36 info@incora.se