Vad gör en Massageterapeut?    
  En massageterapeut arbetar framför allt med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga muskler, hud och bindväv. Massageterapeuten arbetar dels med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte och dels med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten

En massageterapeut kan också komplettera sin behandling med ytterligare massageterapeutiska metoder. För att kunna hålla en hög kompetens krävs det fördjupade kunskaper inom anatomi, fysiologi (läran om kroppen) , patologi (sjukdomslära) och undersökningsmetodik.
 
             
  Certifierad massör
 
  Det finns två olika massörer, diplomerad massör och certifierad massör. Är du behov av en massör ska du alltid fråga om massören är cerifierad av Branschrådet Svensk Massage. För att bli certifierad massör krävs det att man är diplomerad massageterapeut och att man genomgått ett certiferingsprov som är dels praktiskt och dels teoretiskt. Detta certifieringsprov tas fram och kontrolleras av Branschrådet Svensk Massage. En annan fördel är att certifierade massörer får vara medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, som b la innebär att massörerna är garanterat välutbildade inom branschen och även innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Varför detta har uppstått beror på att man kan bli diplomerad massör bl a efter en weekend kurs, vilket i sin tur innebär att kunskapen och kompetensen inom yrket inte är tillräcklig hög. Det är grunden till varför man måste genomgå ett certifieringsprov hos Branschrådet Svensk Massage, för att bevisa att man har tillräcklig kompetens att ta hand om kunderna som är i behov att må bättre i sin rörelseapparat.

 
     
         
         
         
             
     
Branschrådet Svensk Massage är ett samarbete mellan fristående utbildningsanordnare och yrkesförbund för utövare av massage. Deras uppgift är att värna om massörers yrkesskicklighet och branschens seriositet.

Branschrådet Svensk Massage strävar efter att vara med och utveckla massagen genom att bland annat främja forskning.
 
  Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är ett ideellt yrkesförbund som organiserar b la massörer.

Medlemmarna är välutbildade, följer branschens etiska regler och innehar en patient- och ansvarsförsäkring
 
 
 
© 2012 Incora Massage, All Rights Reserved Prästbergavägen 101 234 35 Lomma 0733-62 86 36 info@incora.se